Leergang Gebiedsgericht Werken

Vernieuwde Leergang Gebiedsgericht Werken
‘Gebiedsgericht werken is een vak’
 
Werk je als professional in wijken en buurten en heb je behoefte om je kennis op te frissen en zelfs te verdiepen? Op bijna geen enkel terrein gaan de ontwikkelingen zo hard als hier. Gebiedsgericht werken vereist vakmanschap. Wie al wat langer in het vak zit, weet dat betrokkenheid en bevlogenheid alleen niet meer voldoende zijn om de huidige vraagstukken in het werkveld op te lossen.
De Leergang Gebiedsgericht Werken geeft je weer nieuwe inspiratie met docenten die zelf ook met de poten in de klei staan, is de leergang niet alleen gericht op overdracht van abstracte kennis, maar vooral ook op het verdiepen van ervaringen en het opdoen van inzichten vanuit de praktijk. Daarnaast zien we door de nieuwe Omgevingswet een verschuiving van overheidsregie naar de partijen in de wijken.
Als wijkmanager, wijkcoördinator, community builder en gebieds- en procesmanager sta je in de frontlinie van al die nieuwe ontwikkelingen. Standaardoplossingen zijn er niet. Daarom is gebiedsgericht werken nu juist zo’n afwisselend en uitdagend vak.
Het werk vraagt echter ook om een bepaalde visie en vaardigheden op strategisch, tactisch én operationeel niveau. Alleen door te blijven onderzoeken en te leren zijn resultaten te behalen. Deze leergang bied je de kans om je verder te ontwikkelen en te verdiepen in je vak en zo een ‘meester’ te worden in gebiedsgericht werken.

Baas over je eigen agenda
De vernieuwde  leergang  besteedt meer dan voorheen aandacht aan hoe je als professional baas over je eigen agenda kunt blijven. En tegelijkertijd je maatschappelijke betrokkenheid overeind kunt houden. Ook in deze turbulente tijden, waarin alles tegelijk lijkt te moeten. Daarvoor zijn zelfkennis, inzicht in de ontwikkelingen om je heen en de vaardigheid om de opgedane kennis toe te passen onontbeerlijk. Je focussen en grenzen stellen zijn niet minder belangrijk.
Deelnemers aan de leergang werken in kleine groepen (max. 15 deelnemers), zodat er veel ruimte is voor persoonlijke inbreng en interactie. Er moet ruimte zijn om van elkaar te leren, door bijvoorbeeld intervisie en leergesprekken.
 
Onze docenten
Ditmaal verwelkomt de leergang een aantal nieuwe gezichten:
Jan Rotmans is de hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid in Nederland.
Public Cinema is het creatieve bureau voor maatschappelijke impact
Marieke Peet is opbouwwerker, facilitator en ontwikkelaar Platform Spotlight.

En natuurlijk zijn onze vaste docenten er ook:
Cormac Russell is algemeen directeur van Nurture Development en lid van de faculteit van het Asset-Based Community Development (ABCD) Institute van Northwestern University, Chicago.
Kees Fortuin is de specialist in samenlevingsopbouw.
Piet van Haaster is directeur, trainer en coach van Corael Opleidingen, hèt instituut voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
Hans Hoogvorst is de specialist in  gebiedsgericht (samen) werken en gebiedsontwikkeling
Lieke Herpers is sociaalpsycholoog, trainer en adviseur in wijkgerelateerde projecten.

Data
12 april 2021                      Kick-off
17 & 18 mei 2021               Module 1 Persoonlijke profielen en Bewonersprofielen
7 & 8 juni 2021                  Module 2 Context van gebiedsgericht werken & de transitie
5 & 6 juli 2021                   Module 3 Communicatie
13 & 14 september 2021     Module 4 Ontwikkeling van Communities (ABCD)
11 & 12 oktober 2021         Module 5 De praktijk
1 november 2021               Online ZOOM meeting: vragen en reflectie voor presentatie
22 november 2021             Afsluitdag

Bekijk in de brochure het uitgebreide programma!

Voor wie is deze leergang bedoeld?
Je kunt je opgeven voor de leergang als je al enige tijd beroepsmatig ervaring hebt opgedaan binnen het gebiedsgericht werken in wijken en dorpen. Vanuit een specifiek op gebiedsgericht werken gerichte afdeling of instelling, of vanuit een vak- of beleidsafdeling/instelling met gebiedsgericht werken als belangrijke opgave. Verder:
·       Wil je bepaalde competenties versterken.
·       Ben je bereid om te kijken naar je eigen functioneren, om zo weer ruimte te creëren  voor nieuwe inzichten.
·       Ben je op zoek naar nieuwe kennis, inspiratie en inzichten.
·       Wil je investeren in je vakgebied, in de samenleving en niet in het minst in jezelf.

Wat levert deze leergang je op?
Binnen een prettige en veilige leeromgeving:
•      Vind je uitbreiding en verdieping van kennis en inzicht op de terreinen die van belang zijn voor je dagelijkse praktijk en de verdere ontwikkeling van het gebiedsgericht werken.
•      Scherp je de persoonlijke visie en eigen stijl aan en leer je de voorwaarden vertalen die nodig zijn om tot een succesvolle aanpak te komen.
•      Leer je nieuwe methoden en vaardigheden om samenwerkingsprocessen in wijken en dorpen beter te begeleiden.
•      Krijg je een realistisch beeld van je eigen functioneren (mogelijkheden en grenzen) en versterk je je professionele handelen.
•      Krijg je ruim de kans om te oefenen met de praktijk en om dilemma’s uit je werk aan collega’s voor te leggen.
•      Ontstaat er een intensieve uitwisseling en een band met collega’s uit het land, waar je nog lang wat aan hebt.

Bekijk voor het gehele programma, alle praktische informatie, de kosten en de locatie onze uitgebreide brochure.

Bekijk de aanmelden en annuleringsvoorwaarden
Deze staan ook vermeld onderaan de website www.zwijgcommunicatie.nl.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kun je ons uiteraard bellen op 06 145 47 543 (Lieke Herpers) of 
e-mailen naar info@zwijgcommunicatie.nl.

Zien wij jou in 2021?

Schrijf je hieronder in:Spreken is zilver, Zwijg is goud